Sådan arbejder vi

VI TROR PÅ, AT RELATIONER ER DET VIGTIGSTE, VI HAR

Vores overbevisning er, at alle mennesker - uanset alder - er lige meget værd, og at alles følelser bør tages alvorligt.

I vores terapi og rådgivning har vi derfor fokus på, at der altid er mere end én i relationen.

Vi arbejder først og fremmest med at skabe kontakt til og mellem mennesker. Vi tror nemlig på, at menneskers evne til at mærke sig selv og det, der ér i både krop og sind, er en forudsætning for, at vi kan indgå i meningsfyldte relationer. Og at det er, når vi er i kontakt med os selv, at vi kan gå i kontakt med andre og møde dem der, hvor de er.

Når vi arbejder, er vores fokus, at møde det enkelte menneske lige præcis der, hvor han/hun er. Og støtte og hjælpe til en større indsigt i, hvorfor det nogle gange kan blive svært og udfordrende i relationen til andre – eller os selv.

Vores arbejde tager teoretisk udgangspunkt i et eksistentielt, psykodynamisk og somatisk perspektiv, der understøttes af den nyeste hjerneforskning.

DET EKSISTENTIELLE - læren om livet
Vi hjælper vores klienter med at lære sig selv bedre at kende
og støtter dem i at være i verden som den, de er.

 

DET PSYKODYNAMISKE - læren om det følelsesmæssige
Sammen med vores klienter undersøger vi
hvilke mønstre, de bærer med sig, og hvad det betyder for deres relationer.


DET SOMATISKE - læren om det kropslige
Vi arbejder med kroppen som genvej til at mærke og forstå det, der er,
og derigennem lære sig selv bedre at kende.