FAMILIEN I BALANCE

Oplever I udfordringer eller ubalance i jeres familie - så er I ikke alene!

Langt de fleste familier oplever over tid udfordringer i familielivet. Det er en helt naturlig del af det at være en familie, en naturlig del af livet og af det at være menneske. 

Ubalancer kan se ud på mange forskellige måder, men fælles for de dem er, at de er foranderlige og kan forandres.

Det arbejde kan være svært at gøre alene af mange årsager og derfor kan det give god mening at få hjælp til, at kigge på og arbejde med de dynamikker og handlemønstre, der ikke føles hensigtsmæssige og skaber ubalance i jeres familie.

FÅ HJÆLP TIL ET FAMILIELIV I BEDRE BALANCE

Jeg tror på, at alle mennesker gør det aller bedste, de kan, men at der indimellem kan være omstændigheder, der gør det svært.

Min erfaring er, at små ændringer kan gøre en stor forskel og at arbejdet med de bagvedliggende årsager hjælper forandringer på vej.

Det er udgangspunktet for min terapi og familierådgivning

TERAPI ER FOR ALLE!

Mange har den opfattelse, at der skal være noget rigtig galt før vi kan gå i terapi. Men sådan behøver det ikke at være.

Terapi er relevant, når der er brug for at arbejde med de dybe og tydelige sår, men terapi er også en en unik mulighed for at lave et "service-tjek" af, hvordan du og dine egentlig går og har det.

- Måske ender I ofte de samme uhensigtsmæssige steder, når der opstår konflikter?

- Og måske har I en oplevelse af, at I gerne vil gøre noget anderledes, men ikke ved hvordan?

Terapi er en mulighed for alle - til at blive klogere på sig selv, sin partner, sin familie og de (handle)mønste, der udspiller sig!

Jeg tror på, at en dybere forståelse af, hvem vi er og det vi har med os, giver mulighed for at leve et (familie)liv i bedre balance.