Familierådgivning

Familierådgivning er hjælp til og konkrete råd om, hvordan I kan håndtere de problemstillinger og udfordringer, I oplever i hverdagen i jeres familie.

I familierådgivningen taler vi sammen om, hvad I oplever af udfordringer i jeres hverdag og vi taler om, hvad I helt konkret kan gøre for at ændre de dynamikker og handlemønstre, der ikke føles hensigtsmæssige.

I vil opleve hvordan I, som familie med ganske få ændringer, kan skabe mærkbare forandringer og få en anden balance i jeres familie og i jeres hverdag.

Vi arbejde typisk med følgende hverdagsudfordringer:

  • Vores barn vil ikke sove / spise / have tøj på / rydde op / høre efter / hjælpe til mv.
  • Konfliktniveauet stiger, når vi skal ud af døren / lave aftaler mv. 
  • Vi er ikke enige om opdragelsen
  • Vores børn skændes hele tiden
  • Vi kommer ofte til at råbe ad hinanden i familien
  • Vores barn trives ikke i institutionen / skolen
  • Vi er en sammenbragt familie, og det giver en masse udfordringer
  • Vores barn er blevet teenager - hvad gør vi nu?

Alle udfordringer er vigtige

Ingen udfordringer er for små til at blive kigget på og arbejdet med
- det vigtige er, hvorvidt I mærker en ubalance i jeres familie, som I gerne vil ændre på.

Det kan være godt at vide - og huske på - at der findes udfordringer og ubalancer i alle familier. 

Selv små ændringer kan gøre en stor forskel
for stemning og balance i familien