Mit faglige fokus

JEG TROR PÅ, AT RELATIONER ER DET VIGTIGSTE, VI HAR

Min overbevisning er, at alle mennesker - uanset alder - er lige meget værd, og at alles følelser bør tages alvorligt.

I min terapi og rådgivning har jeg fokus på, at der altid er mere end én i relationen og at begge parter har brug for at blive set, hørt og mødt.

Jeg arbejder først og fremmest med at skabe kontakt til og mellem mennesker. For jeg jeg tror på, at menneskers evne til at mærke sig selv, er en forudsætning for, at vi kan indgå i meningsfyldte relationer. Og at det først er, når vi er i kontakt med os selv, at vi kan gå i kontakt med andre og møde dem der, hvor de er.

Når jeg arbejder, er mit fokus, at møde det enkelte menneske lige præcis der, hvor han/hun er. Og støtte og hjælpe til en større indsigt i, hvorfor det nogle gange kan blive svært og udfordrende i relationen til andre – eller os selv.

Mit terapeutiske arbejde er inspireret af den emotionsfokuserede psykoterapi, som bl.a. handler om oplevelsesbaseret ligeværdighed, integritet og empati.

Jeg tager teoretisk udgangspunkt i et eksistentielt, psykodynamisk og somatisk perspektiv, der understøttes af den nyeste hjerneforskning. Og jeg anvender både narrativ og systemisk teori, hvori familien ses som et system, hvor hver enkelts handlinger gensidigt påvirker hinanden.

DET EKSISTENTIELLE - læren om livet
Jeg hjælper mine klienter med at lære sig selv bedre at kende
og støtter dem i at være i verden som den, de er.

 

DET PSYKODYNAMISKE - læren om det følelsesmæssige
Sammen med klienterne undersøger jeg
hvilke mønstre, de bærer med sig, og hvad det betyder for deres relationer.


DET SOMATISKE - læren om det kropslige
Jeg arbejder med kroppen som genvej til at mærke og forstå det, der er,
og derigennem lære sig selv bedre at kende.